Skupiny:
  • národnostná menšina Slovákov v ČR
  • podnikateľské subjekty Slovákov v ČR
  • záujmové združenia Slovákov v ČR

1

2

3

4

5

Informačný portál SLOVÁKOV V ČECHÁCH

ČESKÁ ÚNIA (ČU)


ČESKÁ ÚNIA (ČU)
- národnostných menšín, podnikateľských subjektov a záujmových združení je ekvivalent Európskej únie zastrešujúca jednotlivé národnostné menšiny, ich firmy a záujmové združenia pôsobiace na území Českej republiky priamo alebo prostredníctvom zmluvnej spolupráce s ich organizáciami, obchodnými komorami.


ČESKÁ ÚNIA (ČU) Vám umožní ako jednotlivcovi či skupine zorientovať sa v českom prostredí, získať informácie od základnej úrovne nutných krokov spojených s príchodom do Českej republiky a potrebnými legislatívnymi požiadavkami, cez pomoc v najrôznejších oblastiach práva, ekonomiky, daní, účtovníctva, ako slovenských tak európskych, až po najrôznejšie špecifické spolupráce na úrovni politickej či európskych štruktúr.


ČESKÁ ÚNIA (ČU) si kladie za cieľ intenzívnu prácu s jednotlivými skupinami, ich rozvoj a tiež prepájanie aktivít medzi jednotlivými skupinami. Umožní to predovšetkým úzka spolupráca s vládnymi aj nevládnymi organizáciami a tiež s komerčnou sférou zastúpenou veľkými nadnárodnými korporáciami a širokým spektrom malých a stredných podnikov a živnostníkov v Českej republike.

RÝCHLY KONTAKT
SLOVÁCI V ČECHÁCH (SKvČ)

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BzbG92YWNpdmNlY2hhY2guY3o=
RÝCHLA POMOC

Ak máte otázky a neviete si rady, využijte náš kontakt

Chcem pomôcť

Toto je priestor pre Vaše logo