Skupiny:
 • národnostná menšina Slovákov v ČR
 • podnikateľské subjekty Slovákov v ČR
 • záujmové združenia Slovákov v ČR

1

2

3

4

5

Informačný portál SLOVÁKOV V ČECHÁCH

Stanovy SLOVÁKOV V ČECHÁCH

Stanovy občanského sdružení Slováci v Čechách

I.

Název a sídlo

 1. Název občanského sdružení je: SLOVÁCI V ČECHÁCH (SKvČ)
 2. Občanské sdružení SLOVÁCI V ČECHÁCH (dále jen "sdružení") má sídlo v Praze. Anglický ekvivalent jeho jména je "Slovaks in Czech Republic“
 3. Sdružení sídlí na adrese: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

II.

Charakter sdružení

 1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, vzniklým podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění,které spojuje zájem o historii, kulturu a současné dění Slováků a jejich spolků v Čechách i ve světe.
  1. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

III.

Základní cíle sdružení

 1. Základními cíli sdružení jsou zejména:
 • Zmapovat význam působení slovenských osobností a spolků v Čechách zejména z hlediska vytváření česko-slovenských vzájemných vztahu.
 • Přispívat k rozvoji, šíření a koordinaci aktivit slovenské národnostní menšiny s ostatními menšinami v České republice.
 • Usilovat o spolupráci a spoluvytvářet podmínky pro rozvoj vzdělávacích, kulturních, hospodářských, vědeckých, podnikatelských a uměleckých kruhů v Čechách a na Slovensku.
 • Vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly k naplňování tohoto cíle a to jak v České republice, tak na Slovensku.
 • Ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy ČR napomáhat řešení při určování místa a postavení specifické slovenské národnostní menšiny v Čechách.

IV.

Formy činnosti sdružení

 1. Formami činnosti sdružení jsou zejména:
 • konference, semináře, setkávání, prezentace, společenské akce,
 • propagační a popularizační činnost, / pořádání výstav, setkání, filmových, televizních a divadelních přehlídek, folklorních, hudebních / a dalších odpovídajících akcí k danému tématu,
 • vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy),
 • publikační, informační, a popularizačně-reklamní činnost
 • poradenská činnost
 • péče o památky /hroby a náhrobky/ mající přímou souvislost s předmětem činnosti

Další část je k dispozici na vyžádání, kontaktujte nás.

RÝCHLY KONTAKT
SLOVÁCI V ČECHÁCH (SKvČ)

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00, Praha 2
Tel.: +420 222 352 300

aW5mb0BzbG92YWNpdmNlY2hhY2guY3o=
RÝCHLA POMOC

Ak máte otázky a neviete si rady, využijte náš kontakt

Chcem pomôcť

Toto je priestor pre Vaše logo